Đang tải dữ liệu ...Nguyên lý các mối tương quan thị trường:

Chúng tôi hoạt động dựa trên nguyên lý các mối tương quan thị trường và cộng đồng.

 Môi trường xung quanh ngày càng phức tạp hơn đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Có rất nhiều quan hệ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến doanh nghiệp hoặc một tổ chức mà trong rủi ro và thất bại luôn tiềm tàng xuất hiện khi các mối tương quan đó bị suy yếu.

 MediaMax hiểu rõ điều đó. Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên có thể đưa ra giải pháp xây dựng các mối tương quan thị trường và cộng đồng một cách chuyên nghiệp và hoàn hảo. Bởi có một sự thật mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng bạn: xây dựng các mối tương quan thị trường và cộng đồng là điều tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp và tổ chức trong một tương lai gần khi mà môi trường kinh doanh và xã hội được quốc tế hoá và toàn cầu hoá.

Đối tác – Khách hàng


Có lỗi khi truy vấn csdl