Đang tải dữ liệu ...


Chúng tôi là công ty Việt Nam đầu tiên cung cấp dịch vụ quản trị thương hiệu.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

· Tư vấn và lập chiến lược cho mô hình thương hiệu công ty hoặc thương hiệu sản phẩm.

· Soạn thảo và tổ chức các chương trình quảng bá thương hiệu.

· Tư vấn chiến lược tạo giá trị thương hiệu.

Các chi tiết cụ thể

· Thiết kế, quy chuẩn mọi tài liệu, tư liệu, vật phẩm có mang hình logo và hình ảnh nhận dạng.

· Viết thông điệp và tạo lời cho thương hiệu.

· Thiết kế các hình ảnh và quy chuẩn nhận dạng sử dụng để quảng bá thương hiệu.

· Xây dựng mô hình tạo hình ảnh và đặc trưng của thương hiệu.

· Tiến hành các chiến dịch truyền thông tạo dựng hình ảnh tích cực và bền chặt đối với thương hiệu.

· Tổ chức tiếp thị hình ảnh phối hợp cùng các chương trình marketing và quảng cáo.

· Tổ chức các chiến dịch giáo dục và nuôi dưỡng nhận thức công chúng nhằm tạo sự trung thành với thương hiệu.

· Lập chiến lược đối phó khi thương hiệu bị xâm phạm hoặc bị tấn công.

Đối tác – Khách hàng