Đang tải dữ liệu ...

QUẢN TRỊ QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn xác định mục tiêu PR cho thương hiệu, nhãn hiệu và sản phẩm.
  • Tư vấn và lập chiến lược quan hệ cộng đồng bao gồm các chương trình tài trợ, nhân đạo, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh trung thực cho sản phẩm và dịch vụ bằng các hoạt động đánh bóng tên tuổi.
  • Tổ chức các diễn đàn truyền thông qua đó khách hàng có thể làm nổi bật bởi hình ảnh và thương hiệu của mình.
  • Tư vấn chiến lược PR tạo giá trị cho thương hiệu, khiến công chúng nhìn nhận tốt đẹp hơn và yêu mến sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng hơn.
  • Vận động hành lang cho các chương trình tài trợ và tiếp thị cộng đồng.
  • Đại diện truyền thông cho khách hàng.

Các hoạt động cần thiếtáp dụng công cụ PR

 

· Chương trình thương hiệu.

· Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới.

· Các chiến dịch marketing và quảng cáo.

· Các chiến dịch thâm nhập thị trường mới, khách hàng mới.

· Các chương trình tài trợ cộng đồng.

· Các chương trình khuyến mại, sự kiện tiếp thị và quảng cáo ngoài trời, lưu động.


Đối tác – Khách hàng