Đang tải dữ liệu ...
Nhiệm vụ của MediaMax

MediaMax được thành lập với mục đích:

  • Cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ quản trị các sự kiện.
  • Cung cấp tư vấn Quan hệ cộng đồng một cách chuyên nghiệp nhất.
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các chiến lược phát triển bao gồm marketing, xây dựng hình ảnh, xây dựng thị trường và xúc tiến thương mại trong một môi trường ngày càng đa dạng và phức tạp.
  • Cung cấp tư vấn nhằm tạo ra các giá trị văn hoá doanh nghiệp trong quá trình hoà hợp với cộng đồng.
  • Đóng góp với cộng đồng nhằm tạo ra các sản phẩm văn hoá có giá trị cao.
Đối tác – Khách hàng