Đang tải dữ liệu ...

QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

· Lập kế hoạch, chiến lược và quản lý các thông tin trên báo chí và truyền hình cho khách hàng.

· Tổ chức họp báo.

· Viết và đăng tải tin bài.

· Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền ngắn hạn và dài hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

· Sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ mục đích tuyên truyền.

· Xử lý các tình huống bất lợi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

· Đào tạo và tập huấn cho nhân viên và cán bộ về công tác truyền thông trong tiếp thị.

Các hoạt động cần áp dụng dịch vụ truyền thông chuyên nghiệp của chúng tôi:

· Các chương trình quảng bá thương hiệu.

· Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới, hội nghị khách hàng.

· Tổ chức các chương trình tài trợ cộng đồng.

· Các chương trình khuyến mại, sự kiện tiếp thị và quảng cáo ngoài trời, lưu động.

· Các sự cố về hình ảnh và uy tín đối với sản phẩm và dịch vụ.

Đối tác – Khách hàng